Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de Tantum-website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Door contact te leggen en te behouden met de Tantum-website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Tantum kan op elk tijdstip deze algemene voorwaarden herzien door ze te actualiseren. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om u op de hoogte te stellen van deze herzieningen.

Beelden van mensen en getekende figuren die op de site getoond worden, zijn ofwel eigendom van Tantum ofwel worden gebruikt met toestemming van derden aan Tantum. Het gebruik van deze beelden door derden is verboden, tenzij het specifiek toegestaan wordt door deze algemene voorwaarden of door specifieke toestemming die elders op de site gegeven wordt. Elk ongeoorloofd gebruik van de beelden kan een schending zijn van de wetten op auteursrecht, handelsmerk, privacy en openbaarheid, alsook van communicatiereglementen en -wetten.
De Tantum-website en alle hierop getoonde informatie, beelden, merken, logo's, iconen, diensten en producten met betrekking tot Tantum (gezamenlijk hierna te noemen: de Informatie) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Tantum-website bekende gegevens. Tantum doet er alles aan om accurate en actuele informatie op de site te verschaffen. Tantum kan dit niet garanderen, en aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch voor de vraag of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. Tantum of zijn licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of te verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van en surfen op de site gebeurt op eigen risico. Tantum sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen met en gebruiken van de Tantum-website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Tantum-website. Tantum kan verder niet garanderen dat de Tantum-website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Tantum is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de schade die virussen kunnen veroorzaken aan uw computeruitrusting of andere eigendommen en die te wijten is aan uw toegang tot, gebruik van of surfen op de site of aan het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, beelden en video- of audiomateriaal van de site. Tantum behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Tantum-website te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel op te heffen.

Links

De Tantum-website bevat mogelijk links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze websites kan Tantum geen verantwoordelijkheid dragen.

Privacybescherming

Door persoonlijke gegevens op de Tantum-website in te voeren en door gebruik te maken van de automatische vraag-en-antwoordmogelijkheid gaat u ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. Tantum respecteert de algemene privacyregels en zal ervoor zorgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de databases van Tantum. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd. De Tantum-website zal de door u aangeleverde persoonlijke gegevens alleen ter beschikking stellen aan Tantum en niet aan andere bedrijven. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de Tantum-website en zijn bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld. Om Tantum in staat te stellen de Tantum-website op uw persoonlijke voorkeuren toe te spitsen, maakt de Tantum-website gebruik van zogenaamde cookies, kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven.

Elk bericht of materiaal dat u naar de site verzendt via e-mail of op een andere manier, met inbegrip van gegevens, vragen, commentaar, suggesties, kritiek en dergelijke, zal als zodanig behandeld worden, dat wil zeggen: niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht. Alles wat u doorgeeft of verzendt, wordt eigendom van Tantum en mag gebruikt worden voor elk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot reproductie, bekendmaking, overdracht, publicatie, uitzending en verzending. Bovendien staat het Tantum vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken uit elk bericht dat u naar de site zendt voor elk willekeurig doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten die gebruikmaken van dergelijke informatie. Wanneer u foto's verschaft, geeft u Tantum impliciet de toestemming om deze beelden te reproduceren en te gebruiken in associatie met de handelsmerken van Tantum.

Toepasselijk recht

De Nederlandse wetgeving ten aanzien van de privacybescherming is van toepassing. Ook overigens is Nederlands recht van toepassing op de Tantum-website.

Copyright © Tantum. Alle rechten voorbehouden

< terug naar beginpagina